ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์

เครื่องวัดอัตราการไหลภายในท่อแบบอัลตราโซนิค จำนวน 1 เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเชื่อมหอพักนักศึกษาชาย และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ  ตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส และ เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์

ชุดทดสอบวัดสัญญาณคุณภาพไฟฟ้างานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...