ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ  ตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส และ เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 1 รายการ

ชุดการทดลองโมเมนต์ความเฉื่อยด้วยตัวแปลงสัญญาณ จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ

ชุดการทดลองการตกอย่างอิสระด้วยตัวแปลงสัญญาณ จำนวน 1 ชุด และ ชุดการทดลองวงจรบริดจ์วีสโตน จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...