ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2559‏

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559‏

อ่านเพิ่มเติม...


อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์

โครงการอบรมบุคลากรและนักศึกษาฯ 
“หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์สำหรับการศึกษา 4.0”

อ่านเพิ่มเติม...