ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในภาคเรียนที่ 2/2558

ให้นักศึกษา กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 2/2558 แนบเอกสารดังนี้‏

อ่านเพิ่มเติม...

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2559‏

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559‏

อ่านเพิ่มเติม...


อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์

โครงการอบรมบุคลากรและนักศึกษาฯ 
“หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์สำหรับการศึกษา 4.0”

อ่านเพิ่มเติม...