ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงของนักศึกษาที่ทำสัญญา กยศ. เป็นปีแรก

ให้นักศึกษา กยศ. ที่ทำสัญญาปี 2559 เป็นปีแรก ยืนยันค่าลงทะเบียน ..

อ่านเพิ่มเติม...


กำหนดการสัมภาษณ์ กยศ.2559

กำหนดการสัมภาษณ์ ผู้ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่และรายเก่าที่ไม่เคยกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม...


การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2559

นักศึกษาที่ไม่ย้ายสถานศึกษาทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม..

อ่านเพิ่มเติม...

การกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ.ฯ

การกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ชั้นปีที่ 1 (รวมทั้งชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่เคยกู้ยืมในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและประสงค์จะกู้ยืม)

อ่านเพิ่มเติม...