ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...