ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเทคโนโลยี ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ

เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนฯ , ชุดทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , เครื่องวัดแก๊สและสารอินทรีย์แบบพกพา

อ่านเพิ่มเติม...