ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ

ชุดการทดลองการตกอย่างอิสระด้วยตัวแปลงสัญญาณ จำนวน 1 ชุด และ ชุดการทดลองวงจรบริดจ์วีสโตน จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...