ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ อาคารหอประชุม ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 1 งาน

อ่านรายละเอียด