ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนขนาดเล็ก จำนวน 20 ห้อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียด