ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างตกแต่งภายใน
(ฝ้าเดาน) อาคารหอประชุม โดยวิธีคัดเลือก

อ่านรายละเอียด