ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
โดยวิธีคัดเลือก

อ่านรายละเอียด