ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 10 ห้อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

อ่านรายละเอียด