ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 โครงการ

 

- ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพเสียงห้องประชุมสภา

- ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ