ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง
โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

อ่านรายละเอียด