ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

อ่านรายละเอียด