ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการคือ

ชุดวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม