ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารฝ่ายอาคารสถานที่ 1 หลัง