ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านรายละเอียด