ข่าวการฝึกอบรม

 

โครงการอบรมบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
“หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ สำหรับการศึกษา 4.0”


ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์

เนื้อหาการอบรม

• แนะนำการใช้งาน Windows 10 และ Microsoft Office 2016

• เรียนรู้การใช้งาน One Drive และ SharePoint

• การสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วย Skype for Business และ Microsoft Team

• การใช้งาน Microsoft Form

วัน-เวลา ที่จัดอบรม

• วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

• วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กำหนดการอบรม คลิก

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

• วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำหรับอาจารย์และบุคลากร คลิก https://goo.gl/ZdRBXh

• วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 สำหรับนักศึกษา "ปิดรับสมัคร"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ห้อง 17301 อาคาร 17 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1737