ข่าวการฝึกอบรม

ประกาศรับสมัครอบรม TOEIC
อบรมฟรี !!!

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 9-24 ธันวาคม 2560 เวลา ·9:00 -16:00 น.(เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) เปิด 2 หลักสูตรดังนี้

- Introduction to TOEIC

- Advanced TOEIC

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกแบบฟอร์มตามฟอร์มนี้ https://goo.gl/forms/iaNgBdSscZaNsLIV2

2. ตรวจสอบรายชื่อที่ Facebook Page :  Business English at UDRU ทุกวันพฤหัส เวลา 16.15 น.

3. เข้ารับการอบรมตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด

4. ถ่ายรูปใบเสร็จแล้วส่งมาที่กล่องข้อความเพจ www.facebook.com/TOEICUDRU/

รับสมัครถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560