ข่าวการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับสมัครสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2561
สอบวันที่ 6 มกราคม 2561

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบ TOEIC ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/vjFthDsTHtvGOR6J2

2. ปริ้นใบชำระเงินในอีเมลที่ใช้ในการสมัคร

3. ชำระเงินที่งานคลัง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4. ถ่ายรูปใบเสร็จแล้วส่งมาที่กล่องข้อความเพจ www.facebook.com/TOEICUDRU/

5. ตรวจสอบรายชื่อที่เพจ www.facebook.com/TOEICUDRU/ เวลา 16.15 น. ของทุกวัน

(ส่งหลักฐานหลังเวลา 16.00 น. จะอัพเดทรายชื่อในวันถัดไป)

 

รับสมัครถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560