tcas2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

tcas2562

ขอเชิญร่วมงานคือสู่เหย้า

ราตรีแห่งเกียรติยศ เขียว - เหลือง คืนสู่เหย้าราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้นำทางปัญญา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ